Maja Rakočević

Ti si me čekala

“Ti si me čekala”/kameni spoticanja/spomenik sećanju i kajanju

Performans i objekti od kamena

2022.

Podstaknuta interesovanjem o objektu nekadašnjeg Doma vojske, pre toga hotela Zlatno jagnje, podvlačim da je prvobitno podignut za potrebe lokalne kafane, zatim se nadograđivao, menjao izgled i namenu, bivajući poslednjih godina van funkcije. Naspram objekta počeli su da sviraju lokalni svirači koji neočekivano reflektuju atmosferu kafane koja je nekada tu postojala. Pozivajući ih da izvedu repertoar narodnih pesama koje u sebi sadrže zaplet afere – formiram svojevrsni hepening. 

Posebno naglašavam delove stiha TI SI ME ČEKALA, koji u meni stvaraju konfliktna osećanja i graviram ih u ploče postavljene na podu, kao kamene spoticanja. Time pozivam na preispitivanje partnerske pozicije u cilju rasplitanja unutrašnjih konflikata i ljubavnih veza.

Scroll to Top