About This Project

 

2013.
serija od 12 printova

 

Memorija prostora

 

Nakon što je dom porodice Rajhl napušten, u njemu su živele druge porodice koje su ga, doduše, stalno napuštale. Među njima je bila i porodica Gavanski, iza koje je ostalo mnogo privatnih fotografija. Na ovim fotografijama se vidi njihov svakodnevni život ovekovečen u raskošnom domu Rajholove palate, koji im je dat na čuvanje za veoma malu kiriju.

 

Od kada je ova palata postala muzej, pa sada i galerija, građani koriste ove prostorije za kulturno-umetničku namenu. Kao što je porodica Gavanski iznajmljivala palatu za svoj dom, ja pozajmljujem fotografije njihovog privatnog života u palati, za stvaranje umetničkog rada Second hand life iliti Život iz druge ruke.

 

Rad je u formi dokumentovanog performansa preveden na dvodimenzionalnu sliku, u današnjem vremenu. Slike na zidovima galerije/sobe oživljavaju sećanje na nekadašnji život unutar i oko palate, kada je ona još bila porodični dom mnogim stanarima, ali su i artefakti koji govore u datom kontekstu privatnog, javnog i umetničkog.

Second hand life/Život iz druge ruke

Maja Rakočević Cvijanov

Category
Galleries