Higija

Higija, 2019, terakota*, gips, print

Interpretacija grčke boginje Higije koja je u mitologiji simbolično predstavljana sa zmijom i čašom u rukama, predstavlja mali votivni elemenat kome se svakoga dana klanjamo u cilju očuvanja zdravlja i lepote.

*Rad od terakote je u vlasništvu Muzeja Terra Kikinda izlagan i 2019. na izložbi Lady of hormones, sa Editom Kadirić, Savremena galerija Subotici.

Izložbe:

2019. Savremena galerija Subotica, Ladies of hormones sa Editom Kadirić

2020. X vitamin, Beograd, Čistoća

Foto:

Nikola Lučić

Marija Konjikušić

Foto ZOOM Subotica

Cvijanov Norbert

Maja Rakočević Cvijanov