About This Project

2014.
Projekcija na fasadi

 

Be Human

 

Ovaj rad je nastao povodom Noći muzeja u saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture Subotica i Savremenom galerijom.
Projekat je još jednom ponovljen za Dan grada, na zgradi Sinagoge.

Poruke na fasadama su iz oblasti zaštite kulturnih dobara i njima se nastoji oživeti spomenik kulture na kojem je tekst projektovan, kao da progovara i poručuje kako da se ophodimo sa njim. Sadržaji se odnose na humanost, zaštitu, svesnost i brigu o kulturnom nasleđu.

 

Foto: Zvonko Štricki

Date
Category
Galleries, Naslovna