Seme

SEME, 2019. terakota, vosak, pliš

Rad simbolično predstavlja oplodnju, odnosno momenat prolaska semena kroz otvor. Čini celinu sa radovima i materice, prikazujući elemente reprodukcije.

Izložbe:

2019. Narodni muzej Kikinda, Post ciklus

2020. Savremena galerija Zrenjanin, Rizom/ženske poetike prostora, pripadanja i uzemljenja sa Leom Vidaković i Jelenom Grujičić

Foto:

Katarina Dragin

Zlatko Zlatković