Punktiranje

Punktiranje

Solarni pleksus, 2018, terakota

Torzo,2018, terakota

Brokoli dama, 2018, terakota

Krila od karfiola, 2018, terakota

Sve suze, 2019, terakota

*Rad Sve suze je u vlasništvu Muzeja Terra Kikinda

 

Serija radova od terakote povezana je sa crtežima i objektima koji označavaju mesta unutar tela, bolne i slabe tačke u emotivnom i fizičkom pogledu. Neke od skulptura beleže slabe tačke, dok druge predstavljaju rešenja koja treba preduzeti da se slabosti otklone.

 

Izložbe:

2019. Savremena galerija Subotica, Ladies of hormones sa Editom Kadirić

2019. Narodni muzej Kikinda, Post ciklus

Foto:

Nikola Lučić

Foto ZOOM Subotica

Nikola Tumbas

Katarina Dragin