Category
Galleries, Naslovna
About This Project

2012.
video animacija

 

Oslobadjanje

 

Oslobadjanje je video animacija u kojoj se skidanjem lanaca oko vrata simbolično predstavlja oslobađanje od nametnutih vrednosti, koje guše lično ostvarenje. Pozicija savršene slobode je nemoguća, te se stoga pozicija upletenosti i pozicija slobode neprestano smenjuju. U ovakvom pulsirajućem odnosu upletenosti društvenih uticaja, i želje da se tih uticaja oslobodimo težeći ostvarenju svojih ličnih potreba, nastaje važna razvojna osobina – samoprevazilaženje.

 

Liberation

 

Liberation is a video animation in which the removal of chains around the neck symbolizes the liberation from imposed values that strangle personal fulfillment. Position of perfect freedom is impossible and therefore the position of entanglement and position of freedom are continuously interchanged. In this pulsing relation of entwined social influences and a desire to break free from them, striving for the realization of our personal needs, an important developmental feature is created – overcoming oneself.