About This Project

Izložba nosi naziv po radu Ono mesto koje se odnosi na mesto IZVORA unutar naših bića. Mesto u kome tražimo i osluškujemo ogovore koji su nam potrebni, mesto od koga polazimo i kome se vraćamo u nama samima.

Namera izložbe je da opredmeti stvari koje su nevidljive, kao što su emocije i misli, unutrašnja preispitivanja, strategije i afirmacije u cilju razvoja ličnosti ili da imenuje ponašanja koja su nedovoljno prepoznata. Izložbom Ono mesto se beleži zbir najjačih utisaka o sebi i neposrednom okruženju. Radovi su podeljeni u četiri sobe po tematskim celinama:

1.  Umetničko istraživanje počinje igrom u materijalu – kamenu, koja se živom projekcijom povezuje sa digitalnim alatima, nudeći interakciju posetiocima koji se mogu poigrati elementima instalacije stvarajući svoju kompoziciju.

2. U sledećoj sobi je video. Svakodnevna koncetracija na male i velike stvari proizvodi narativ o davanju pažnje, ukazajući na rad aktivnog nadzora, koji je nevidljiv, jer rade samo oči, ali je neophodan da bi se ostvarili određeni rezultati u različitim segmentima života.

3.  U trećoj sobi nalaze se radovi koji se baziraju na telu i sopstvu, i u njima se uspostavlja referenca sa psihologijom i duhovnošću, i prikazuju procesi preispitivanja i afiracije ličnosti.

4.  Naposletku, radovi sa temom iz porodičnog života beleže prošireno telo kao iskustvo umnoženog bića, gde se jedinka koja se analizira i razvija kao sopstvo pojavljuje i kao skup bića.

Date
Category
Galleries