About This Project

Izjave

 

Stejtmenti/izjave – su tekstualne izjave otisnute na platnu sa veoma malo pratećeg crteža. Optičke šare i fluroscentni kolorizam imaju za cilj da prenesu nagomilane emocije vezane za ispisane sadražaje. Duboko primitivan poriv kojim se ljudi koriste i putem ispisivanja grafita na ulici, danas je zamenjen postovima na društvenim mrežama. Umesto da status odjekne na društvenoj mreži, uvođenje manuelnog odnosa u umetnički proces vratili smo se korak nazad – u materijalnost – kojom se najefektnije manifestuje životna energija.Stejtmenti su pokušaj da se da značaj utisku bilo kog pojedinca iz sfere njegove lične privatnosti.

 

 

I WORK CONSTANTLY, 2013.
100 x 70 cm

STRESS, 2013.
60 x 40 cm

ART SENSE, 2013.
60 x 60cm

FIRST HIGH HEELS
100 x 70 cm

DISH WASHER
100 x 70 cm

EUPHORIC
100 x 70 cm

ALL CONTOROLED
60 X 60 cm

 

 

Statements

Statements – are textual statements printed on canvas with very little accompanying drawings. Optical patterns and fluorescent colors convey the accumulated emotions related to printed content. Deeply primitive urge that people use through graffiti on the street is today replaced by posts on social networks. Instead of echoing the status on the social network, with the introduction of manual relations into the artistic process we went back a step back – into materiality – which most effectively manifests the life energy. Statements are the very attempt to try to get the impression of any individual from his/her sphere of personal privacy.

Category
Galleries, Naslovna