Emocionalne kugle

Emocionalne kugle, 2019, vosak, mesing

Kugle su nastale sabijanjem lopte od gline između ruku, kako bi se dobila neka vrste energetske mase po sopstvenim merama. Ova mera energije je umnožena 6 puta, gde je određena replika kugle od voska tonirana bojom, u zavisnosti od emocionalnog stanja koje je ispisano na kuglama. Na njima se mogu pročitati neke od osnovnih pozitivnih i negativnih emocija: ljubav, radost, mir, strah, tuga, ljutnja.

Izložbe:

2019. Savremena galerija Subotica, Ladies of hormones sa Editom Kadirić

2019. Narodni muzej Kikinda, Post ciklus

Foto:

Nikola Lučić

Katarina Dragin